Comment on Customer verification at Zerodha

Manisha Appasaheb Hake commented on 22 Feb 2022, 01:09 PM

चांगलं आहे परंतु कॉल घेतला जात नाही शेअर मार्केटमध्ये नवीन आलेल्या लोकांना काही एक माहिती नसते त्यामुळे ते मार्केट पासून दूर जातात म्हणून आपणाकडून त्यांचे फोन कॉल घेऊन त्यांचे अडचणीचे निवारण करावे ही विनंती

View the full comment thread »