Comment on Explore the Zerodha Universe this Diwali

ankit commented on 02 Nov 2021, 10:49 AM

chor hai sale main apne link se ac open kiya apne bhai ka woh mere under map hi nahi hua bolte hai apne refer nahi kiya toh eh link kya sirf logo ko pagal banane ke liye hai jhoote hai

View the full comment thread »