Comment on Update to CDSL's TPIN authorisation process for selling stocks

HRISHIKESH PATIL commented on 22 Feb 2021, 11:15 AM

kuch bhi nahi samazta hai.pura dimag ka dahi ho gaya hai.sebi wale sabko bandar ki tarah nachane ke liye tule hue hai.

View the full comment thread »