Comment on Basic rules of trading

gautam commented on 29 Jun 2020, 10:38 AM

झिरोधा, प्लीज् मेक सम नेसेसरी चेंज्स ओन योर चार्टस, लाइक ब्लैक थीम, बाय,सेल ओन वन क्लिक लाइक “ट्रेडिंगव्यू”, ड्राइंग शुड रिमेन सेवड ओन चार्ट्स, बाय,सेल पोजीशन एंड पि&एल शुड बी शोवन ओन चार्ट,

धीज ओल फीचर्स आर अवेलेबल ओन “ट्रेडिंगव्यू”, एंड यू आर डीस्पाईट युसिंग “ट्रेडिंगव्यू” चार्ट्स नोट गिविंग ओल द फीचर्स. इफ यू वांट टू चार्ज
एक्स्ट्रा फॉर ओल द फीचर्स वी हेव नो प्रॉब्लम, वी विल पेय फॉर देट, बट प्लीज डू ब्रिंग ओल द फीचर्स.

थैंक यू 🙂

View the full comment thread »