Comment on 9 years of Zerodha

sudhakar naguesh parab commented on 16 Aug 2019, 10:15 AM

CONGRATULATIONS SIR NITIN TO U AND UR TEAM. MAY GOD BLESS U ALL DEAR. AAP AUR AAP KE PARIVAAR KO DUNIYAKI HAR KHUSHI AUR KAAMYABI MILAY AUR ANT ME MOKSHA KI PRAPTI HO. SADAA SUKHI RAHO.

View the full comment thread »